Systemisk opstilling & familieopstilling

Opstillingsarbejde er en meget effektiv, respektfuld og empatisk inkluderende vej til, at få en større afklaring på et dybt plan. Nogle gange er der ligefrem en systemisk parathed til, at få sluttet fred med vanskelige livsvilkår, som kan have været altoverskyggende i ens liv. Ofte danner udarbejdelsen af et genogram, udgangspunkt for en individuell opstilling.

Mærkbare resultater

Alt og alle emner, kan stilles op og undersøges på denne fænomenologiske og oplevelsesorienteret måde!
Ved en individuel session bruges flytbare filtstykker eller figurer, som er repræsentative elementer for relevante personer eller begreber. Målet er at afdække de skjulte, konfliktfyldte og belastende forviklinger, som det ønskes, der bliver løsnet op for.

Der indledes og afsluttes med samtale og den konkrete proces er dermed sat i gang og kræver ingen yderligere opfølgning. Opstillingsmetoden kan med god og hurtig effekt til følge, indgå som en del af et almindeligt samtaleforløb

Gode grunde til at tage kontakt

R

Over 25 års erfaring med personlig vejledning

R

Nærvær og indlevelse

R

Finde skjulte resourcer i forviklingerne

Hvad sker der i feltet?

Hvad der reelt sker ”i feltet” kan endnu ikke forklares. Det forskes en del i det og metoden, som i årtier har været anerkendt og flittigt anvendes af mange slags behandlere verden over. Systemisk opstilling har i disse år en opblomstringsperiode i Danmark. Kravene til systemiske opstillere højnes og det er muligt af blive certificeret i DK efter endt uddannelse.

Mennesker, som har forsøgt sig med terapi i årevis, kan opleve stor effekt og forløsning efter et personligt opstillingsarbejde. Alt som er beskrevet i afsnittet gruppeterapi gælder også for disse forløb.

Hvad kan man undersøge i en opstilling?

Temaer der ofte bliver stillet op er:

  • Komplicerede forhold til forældrene
  • Søskendekonflikter
  • Parforholds-problemer
  • Sygdom, afhængighed, symptomer
  • Arbejdsrelaterede problematikker
  • Følelsesmæssige ubalancer
  • Afklaring af livstemaer
  • Forviklinger af enhver art
  • Mønstre der gentager sig

De oplysninger, som dukker frem ved denne fænomenologiske tilgang, er ikke mulige at nå kun ad mental vej. Det er blandt andet via kropslige sansninger og fysiske reaktioner, at der skabes adgang til ny og ukendt viden, som ofte har en forløsende effekt for klienten.
Ord er meget fattige når det kommer til, at forklare hvad dette fænomen dækker over. Men det er ikke mindre end et overvældende, unikt og dybt transformerende redskab til personlig, relationel og spirituel afklaring og vækst!

Gammel viden kommer os til gavn idag

Der arbejdes i et transgenerationelt felt. Det vil sige, at ens personlige opstillingsarbejde i nutiden, heler forviklinger både bagudrettet og fremadrettet. Det medfører, at de kommende generationer i langt mindre grad, bliver bærere af det der ikke hører til hos dem. En opstilling synliggør hvor i familiesystemet, der er opstået forviklinger i den naturlige orden, som alle oprindelige folk har kendskab til.

Det moderne menneske kan med fordel drage nytte af denne helt essentielle viden. Glemt viden skaber balance og kontakt til os selv og hinanden og minder os om at alt levende er forbundet og afhængigt af hinanden i en evig cyklus i konstant forandring.

>> Se priser på forskellige opstillinger på denne side.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg besvarer mails inden for 24 timer.
Husk at afbestille din tid senest 24 timer før.

  25 65 62 56

Bemærk: Er jeg optaget, kan du skrive en besked med navn og telefonnummer,så kommer vi hurtigere i kontakt.

Adresser

Østbanegade 13, 2100 København Ø
(find vej)

Struenseegade 13A, 1, 2200 Kbh N

(find vej)

Nyheder på sociale medier

Kontakt

Benedicte Helgason
CVR 25950348
Mobilepay: 24909
Bank: 3409-11922457

 25 65 62 56
(Læg gerne besked)

  be@pranapictures.dk

Psykoterapi

Har du prøvet “alt” eller er det første gang du søger hjælp i en svær livssituation?
I begge tilfælde, så er du velkommen til at kontakte Psykoterapeut Benedicte Helgason

Ved den indledende telefonsamtale får du en fornemmelse af, om du vil kunne få det forventede udbytte og jeg vil samtidig vurdere om jeg vil kunne vejlede dig der hvor du står.