Gruppeterapi

Man får altid noget ekstra foræret ved at deltage i gruppeforløb. Nemlig muligheden for at opleve de andres processer og se dig selv i dem. Man resonerer med hinanden og mærker en genkendelse og forundres over et helt særligt fællesskab med plads til forskellighed.

Det specielle bånd imellem deltagerene opstår fordi man i fælles processer og hver for sig har overvundet egne forhindringer. Man arbejder med sine egne temaer og hjælper samtidig hinanden, som en sidegevinst. Man har bevæget sig ud af egen komfortzone med et ønske om forandring. For mig at se den eneste vej til udvikling af nye kompetencer som holder.

En gruppe kan støtte, opmuntre og forstå, når man øver sig i at blive mere tro mod sig selv. Det er muligt at nå langt, fordi alt foregår i et trygt og respektfuldt rum, som skabes i samspil. Gruppens medlemmer er alle underlagt tavshedspligt. Enhver har sit unikke udgangspunkt og en egen livsvej at gå. I gruppen følges vi ad en stund og oplever styrken og glæden ved at mærke hvor forbundne vi er.

Grupper med familieopstilling

Hvordan foregår det egentlig? Først taler den der skal have lavet sin opstilling med facilitator af processen. Inden den egentlige opstilling starter, spørges der ind til faktuelle begivenheder og hvad vedkommende ønsker at få ud af opstillingen. Herfra tager facilitator stilling til hvordan dette skal undersøges ´ude på gulvet´ eller `í feltet` og hun er løbende i kontakt med den der får lavet sin opstilling, selvom du ser det hele udefra sidelinien og lader andre arbejde,som repræsentanter  inde i selve opstillingen. Så efter den indledende samtale vælger personen, der skal have lavet en opstilling, repræsentanter blandt de fremmødte. Det meste foregår derefter indenfor et felt på gulvet og processerne forløber ved hjælp af disse repræsentanters feedback og opstillerens interventioner. I processen bevares kontakten til den der får lavet sin opstilling og der kan være dialog undervejs og kort afslutningsvis. Man får oftest tilbud om at stille sig ind på sin egen repræsentants plads, oftest til slut i opstillingen, når der er skabt ro i feltet.

Hvad sker der i feltet?

Hvad der reelt sker ”i feltet” kan endnu ikke forklares. Det forskes en del i det og metoden, som i årtier har været anerkendt og flittigt anvendes af mange slags behandlere verden over. Systemisk opstilling har i disse år en opblomstringsperiode i Danmark. Kravene til systemiske opstillere højnes og det er muligt af blive certificeret i DK efter endt uddannelse.

Mennesker, som har forsøgt sig med terapi i årevis, kan opleve stor effekt og forløsning efter et personligt opstillingsarbejde. Alt som er beskrevet i afsnittet gruppeterapi gælder også for disse forløb.

Hvad kan man undersøge i en opstilling?

Temaer der ofte bliver stillet op er:

  • Komplicerede forhold til forældrene
  • Søskendekonflikter
  • Parforholds-problemer
  • Sygdom, afhængighed, symptomer
  • Arbejdsrelaterede problematikker
  • Følelsesmæssige ubalancer
  • Afklaring af livstemaer
  • Forviklinger af enhver art
  • Mønstre der gentager sig

De oplysninger, som dukker frem ved denne fænomenologiske tilgang, er ikke mulige at nå kun ad mental vej. Det er blandt andet via kropslige sansninger og fysiske reaktioner, at der skabes adgang til ny og ukendt viden, som ofte har en forløsende effekt for klienten.
Ord er meget fattige når det kommer til, at forklare hvad dette fænomen dækker over. Men det er ikke mindre end et overvældende, unikt og dybt transformerende redskab til personlig, relationel og spirituel afklaring og vækst!

Gode grunde til at tage kontakt

R

Over 25 års erfaring med personlig vejledning

R

Nærvær og indlevelse

R

Finde skjulte resourcer i forviklingerne

Gammel viden kommer os til gavn idag

Der arbejdes i et transgenerationelt felt. Det vil sige, at ens personlige opstillingsarbejde i nutiden, heler forviklinger både bagudrettet og fremadrettet. Det medfører, at de kommende generationer i langt mindre grad, bliver bærere af det der ikke hører til hos dem. En opstilling synliggør hvor i familiesystemet, der er opstået forviklinger i den naturlige orden, som alle oprindelige folk har kendskab til.

Det moderne menneske kan med fordel drage nytte af denne helt essentielle viden. Glemt viden skaber balance og kontakt til os selv og hinanden og minder os om at alt levende er forbundet og afhængigt af hinanden i en evig cyklus i konstant forandring.

Opstillingsgrupper

Ønsker du at deltage i et kreativt og udviklende gruppeforløb med andre, så kontakt Benedicte på telefon 25656256, eller ved, at sende en besked for, at høre nærmere om forløbet og om næste dato for opstart.
Vi mødes i dag- og aftengrupper og i weekends. Du kan også følge og se alle nye begivenheder på facebook

Temagrupper

Jeg samler mennesker i forløb med fælles tema, da jeg har en masse erfaring med, at udfordringer hurtigere kan bearbejdes ved, at have en tryg gruppe, hvor du kan dele sorger og glæder med de andre.
Kontakt mig og hør om de aktuelle grupper og skriv dig op til en temagruppe med 8 deltagere.

Aktuel information

Du kan opleve familieopstilling i oplevelsesorienterede workshops i Struenseegade 13A, 1, 2200 Kbh N – husk tilmelding via tlf. 25 65 62 56 – du kan også sende mig en mail på be@pranapictures.dk. Se alle begivenheder på facebooksiden. I 2019 udbyder jeg et spændende forløb over 7 onsdags aftner i Gule Hal i Køge i aftenskoleregi. Der er endnu pladser og opstart 13.marts 2019.

Du kan følge Prana Inside Pictures på Facebook og Instragram, og på den måde få de seneste nyheder –

Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev ved, at skrive til mig på: be@pranapictures.dk.

>> Se mine priser på denne side.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg besvarer mails inden for 24 timer. Husk at afbestille din tid senest 24 timer før

  25 65 62 56

Bemærk: Er jeg optaget, kan du skrive en besked med navn og telefonnummer,så kommer vi hurtigere i kontakt.

Adresser

Østbanegade 13, 2100 København Ø
(find vej)

Struenseegade 13A, 1, 2200 Kbh N

(find vej)

Nyheder på sociale medier

Kontakt

Benedicte Helgason
CVR 25950348
Mobilepay: 24909
Bank: 3409-11922457

 25 65 62 56
(Læg gerne besked)

  be@pranapictures.dk

Psykoterapi

Har du prøvet “alt” eller er det første gang du søger hjælp i en svær livssituation?
I begge tilfælde, så er du velkommen til at kontakte Psykoterapeut Benedicte Helgason

Ved den indledende telefonsamtale får du en fornemmelse af, om du vil kunne få det forventede udbytte og jeg vil samtidig vurdere om jeg vil kunne vejlede dig der hvor du står.