Psykoterapi i København

Psykoterapi er individuelle samtaler, der kan hjælpe dig med at få ro på tankerne og få større indsigt i dine følelser. Derudover vil du få en personlig oplevelse af hvordan netop tankerne og følelserne går hånd i hånd. Du vil få forståelse for og se sammenhænge med eventuelle uforklarlige fysiske symptomer. Jeg kan ved at lytte i fortrolig og nærværende dialog, give dig støtte til at finde tilbage til større balance i hverdagen. Du får mulighed for at få styr på de forviklinger som har forvoldt smerte og indre uro. I samtalen vil fokus vil være med hovedvægt på din nuværende livssituation, med mindre vi aftaler noget andet.

Samtaleterapien er i mange tilfælde en yderst brugbar løsning, når du blot sikrer dig at din terapeut har minimum en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse og en masse relevant erfaring bag sig. Det er også en god ide, at sikre sig, at vedkommende modtager løbende supervision, modtager egenterapi og har både lang praktisk erfaring og den fornødne faglige viden.

Selvindsigt giver indre ro

Vi mennesker er både helt unikke og samtidig har vi meget til fælles. Vi kan have haft meget forskellige opvækst- og livsvilkår, som vi har reageret individuelt på. Vores mest grundlæggende og basale behov er dog ens. Der er mange punkter hvor vi mennesker ligner hinanden og samtidig vi alle er noget helt specielt. Det er derfor ikke det samme vi har brug for, når vi oplever at vi er kørt fast.

Relationen til dig selv og andre

Derfor lytter jeg altid til hvor du er og hvem du er. Dette sker bl.a ved at tale om dine relationer til andre. Det er nemlig gennem forholdet til andre, at vi lærer om verden og om os selv. Det er min overbevisning, at vi alle er forbundne og har en længsel efter at høre til og blive holdt af. Derfor har jeg også fokus på vores indbyrdes relation i terapien, da det kan åbne op vigtige indsigter og tilbageblik for dig undervejs i et forløb. Et øget kendskab til dig selv og dine personlige livsvalg og vilkår giver et godt fundament af ro at bygge videre på.

Symptomer kan vise vej til problemets kerne

Du får hjælp til at forstå dine egne reaktioner og adfærdsmønstre, så du kan komme videre. Du får støtte til at huske egenomsorg, at tackle angst, depression og (med)afhængighed. Vrede, skyld og skam, tilbagevendende konflikter mm. Det er bedst hvis du ringer eller skriver til mig, så vi kort kan tale om hvad du ønsker hjælp til. Dette afsnit rummer kun eksempler på hvad jeg kan vejlede dig omkring.

 

Her er en række eksempler du måske kender:

Kender du det?

 • Du oplever øget træthed og har svært ved at mærke hvad du har lyst til
 • Måske har du en fornemmelse af at noget mangler i dit liv.
 • Du løber for stærkt og er bange for at blive stresset
 • Du oplever at stå alene med svære beslutninger
 • Du er klar til at kigge på det der gang på gang blokerer din videre vej
 • Du har brug for hjælp til at acceptere tingenes tilstand efter tab
 • Du er ofte ked af det og meget grådlabil

 

 

 Det kan også være

 • Du har en oplevelse af at livet glider dig forbi
 • Måske oplever du fysisk eller psykisk ubehag, smerter eller angst.
 • Eller du føler dig ensom, modløs og bange
 • Du mangler overskud til at gøre det du ønsker i livet
 • Det kan være du føler dig tom og ligeglad med det hele
 • Du føler dig raskløs og ønsker at finde din retning
 • Vrede og pludselig irritation, som forstyrrer din sindsro

Gode grunde til at tage kontakt

R

Over 25 års erfaring med personlig vejledning

R

Nærvær og indlevelse

R

Finde skjulte resourcer i forviklingerne

Samtaleterapi hjælper

Få kontakt til det, som bremser dig i din livsudfoldelse. Måske ved du allerede, hvad det er og så starter vi der. Du er den vigtigste del af løsningen, da et vellykket terapiforløb bygger på et tillidsfuldt samarbejde. Du vælger hvad du vil kigge på sammen med mig. Du kan forvente at jeg både er omsorgsfuld og udfordrende alt efter hvad det skal til i situationen. Det ligger mig meget på sinde, at du får noget med dig, som kan gøre du igen får overblik og kan gå direkte ud og anvende i din hverdag.

Hjælp til selvhjælp

Når du vælger at starte i terapi hos mig, får du hjælp til at forstå og mærke det konfliktfyldte og derved skabe en åbning henimod accept at tingenes tilstand. Accept er vigtig, for når du står ved hvor du er og hvor du kommer fra, så begynder du langsomt men sikkert, at kunne se nye muligheder. Accept er blandt andet for mig, at turde mærke at det skete var virkeligt og at det havde konsekvenser. Det betyder ikke nødvendigvis at det der skete på nogen måde var i orden.

Nye muligheder

Når du få øjnene op for nye valgmuligheder, så får du samtidig nøglen til at bevæge dig, komme videre mentalt, følelsesmæssigt og i bogstavelig forstand. Gå i din egen retning og i det tempo, der er passer dig. Processen er det vigtigste; ikke målet. Med det mener jeg, at du allerede har lært meget og er blevet til den du er, netop ved at gå din helt unikke vej. Er du tilstede og opmærksom på dagen idag, så vil du langt bedre fremover kunne styre derhen hvor du virkelig ønsker at være.

Personlig udvikling kræver tid og et bevidst tilvalg og sker yderst sjældent af sig selv. I de livsperioder hvor vi står ved en skillevej eller er i krise, kan det være, at vi må forholde os til vores fortid før vi kan komme videre. Nutiden fylder dog mest i terapien. Du får min støtte til at tale om, erkende og kunne håndtere dine aktuelle udfordringer på den måde der fungerer for dig.

Lad os få en uforpligtende snak om dine muligheder – Ring 25 65 62 56

>> Se mine priser for psykoterapi på denne side.

Ord til eftertanke:

” I mødet med andre bliver vi os selv. Når vi oplever fravær af nærhed, mærker vi, hvor dybt forbundne vi er og længes efter kontakt “

” Noglegange skal vi skal helt ud til kanten, før vi erkender, at det der før var meningsfuldt ikke længere er det og vi må ændre kurs”.

“Det vi vælger at give opmærksomhed er det får vi mere af, så undervurder aldrig tankens kraft”

“En krise eller langvarig problematik kan med tiden vise sig at blive den største gave, når vi kommet ud på den anden side og står på et sikkert fundament og ser hændelserne i vores liv i et samlet perspektiv”.

“Det er ikke muligt at ændre kendsgerningerne, men det er muligt at ændre sit syn på eller holdning til dem og det vil lette selv det ubærlige, så det bliver lidt nemmere at leve med”.

“Det er ALDRIG for sent at unde sig selv et frirum til at tale frit fra hjertet og få skabt mere ro og overblik”.

“Der gemmer sig uanede mængder af livskraft i de ubevidste indre billeder og begrænsende historier vi fortæller om os selv. Al den livsenergi kan frisættes. Du kan springe ud af rammen.”  Heraf navnet: Prana Inside Pictures”

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg besvarer mails inden for 24 timer.Husk at afbestille din tid senest 24 timer før.

  25 65 62 56

Bemærk: Er jeg optaget, kan du skrive en besked med navn og telefonnummer,så kommer vi hurtigere i kontakt.